Dear friends, this website is under development! If you found an error or want to participate, send email to IT center of IPM ALLATRA: [email protected]

Islam – náboženstvo Lásky. Čo je to džihád? 2. diel

69 views

Allatra TV Česko-Slovensko
Allatra TV Česko-Slovensko
Published:Oct 6, 2019
Vážení diváci, uvádzame druhý diel z cyklu relácií "Islam - náboženstvo lásky", ktorý je venovaný téme džihádu.

Dnes je táto téma veľmi aktuálna, keďže sa stala predmetom špekulácie a manipulácie.
Kvôli nepochopeniu toho, čo je skutočne džihád, bohužiaľ veľa ľudí prišlo o život.
Preto objasnenie skutočného zmyslu džihádu považujeme za veľmi dôležité.
Prečo nepriatelia islamu - Iblis a jeho otroci, zneužívajú túto tému k vyhroteniu situácie na celom svete?
S cieľom vytvoriť z Islamu obraz nepriateľa, aby obraz moslima získal vo vedomí ľudí akýsi negatívny náboj.
Toto všetko pokračuje už po mnoho storočí, po mnoho storočí sa ľudia snažia niečo napraviť.
Medzi ľuďmi sa vedú vojny a rozdelenia, ale nič sa nemení.

A len dnes má ľudstvo naozajstnú šancu.
A šanca práve spočíva v znalostiach AllatRa, ktoré Imám Mahdí priniesol dnes všetkému ľudstvu!

Islam - náboženstvo lásky. Raj a peklo. Diel 1.:
https://allatra.tv/video/islam-religia-lubvi

Program VOLANIE Mahdiho:
https://allatra.tv/video/zov-mahdi

Oficiálne stránky medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA: https://allatra.org/cz

Email: [email protected]

comment

To leave a comment, please Register or Sign in to account.