Dear friends, this website is under development! If you found an error or want to participate, send email to IT center of IPM ALLATRA: [email protected]
Video preloader

„Společnost se změní, až když se dobrota a Láska stanou populární“

42 views

Allatra TV Česko-Slovensko
Allatra TV Česko-Slovensko
Published:Oct 14, 2019
V rámci mezinárodního sociálního projektu „Ne násilí v rodině a společnosti“ Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“ posílají nelhostejní lidé z různých zemí světa videozáznamy, ve kterých sdílejí své postřehy po sledování filmu „PŘÍBĚH MÉHO OTROCTVÍ“ s Lizou Šilkovou.

Monika Ornetová a Lubomír Potenec, sdílí svá pochopení k příběhu Lízy.

Lubomír: Má pochopení k pořadu Lizy Šilkové jsou taková, že je asi důležité si říci, jakou úlohu má žena a jakou úlohu má muž ve společnosti.

Monika:Já, pokud uvidím, že vedle mě žije taková podobná rodina, kterou zažila Liza, a uvidím, že tam je někdo, kdo strádá, určitě si s takovým člověkem promluvím a určitě se vyptám, jestli něco nepotřebuje:„co mu chybí, jak žije“ a kdyby bylo nejhůř, nastěhuji si ho k sobě domů… to bych udělala asi já…

Lubomír: Čím bych mohl přispět společnosti? Asi tím, že jako člověk se snažitv ženě… vykřesat v ní tu Lásku, která je v ní zakořeněná. To znamená pomoci Jí vyrůst na světlo a tím Jí vlastně dopomůžeme k tomu, že toto světlo - Láska, nám pomůže v tomto světě nejenom přežít, ale Ona vlastně rozsvítí nás, všechny okolo.

Monika:Teď jsem si uvědomila, nebo vzpomněla na takový příklad, kdy spousta mužů možná chce projevit laskavost ženě a chce jí projevit lásku, ale žena to odmítá. Mladý muž řekl ženě: „nechcete si sednout?“ a ona ho docela odbyla. A tak bych apelovala na všechny ženy:aby byly ženami tím, že muži odpoví na jakýkoliv krásný, laskavý skutek, aby odvětily Láskou, tak aby jemu se chtělo konat, aby chtěl udělat něco takového krásného zase další ženě, případně…. Případně všem, vlastně ta rytířskost není určitě jenom o tom pomáhat ženě, ale pomáhat všem kdo jsou okolo, i mužům.

V knize AllatRa se mi moc líbí: „společnost se změní, až když dobrota a Láska se stane populárními“.

Projekt Ne násilí v rodině a společnosti: https://allatra.tv/cs/category/net-nasiliju-v-seme-i-obschestve

Příběh mého otroctví: https://allatra.tv/cs/video/pribeh-meho-otroctvi

Ne – tyranii. Ano – svobodě!: https://allatra.tv/cs/video/ne-tyranii-ano-svobode

MEZINÁRODNÍ DOBROVOLNÍCKA TELEVIZE ALLATRA TV: allatra.tv/cs

Knihy Anastasie Novych: https://allatra.tv/cs/category/knigi-anastasii-novykh

Email: [email protected]

comments

To leave a comment, please Register or Sign in to account.