Dear friends, this website is under development! If you found an error or want to participate, send email to IT center of IPM ALLATRA: [email protected]

Science

Historie o tom, jak mi AllatRa změnila Život. Olga (Belgie). LIFE
20:10
ChannelLogo

Historie o tom, jak mi AllatRa změnila Život. Olga (Belgie). LIFE

Allatra TV Česko-Slovensko
95 views
Jun 9, 2020
Zajímavá životní zkušenost o tom, jak člověk může sám změnit svůj vlastní život. Dostat se z deprese, ze stavu, kdy je všechno kolem špatné a nic se nechce. Jak dosáhnout naplnění, lásky, štěstí a radosti. Jak se zbavit vnější opory a najít podporu uvnitř sebe. Vše záleží na vnitřní volbě, odhodlání konat. Všechny nástroje jsou dány a Olga na příkladech ze svého vlastního života hovoří o tom, jak jí Znalosti z knih Anastasie Novych a pořady s účasti Igora Michajloviče Danilova pomohly vyrovnat se s životními obtížemi. Sebevědomě jít k určenému cíli, získat Život. Setkání Igora Michajloviče Danilova s aktivními účastníky MSH "ALLATRA": https://allatra.tv/cs/video/setkani-igora-michajlovice-danilova-s-ucastniky-msh-allatra Pořad: PRAVDA ŽIVOTA https://allatra.tv/cs/video/pravda-zivota Pořad: Duchovní cesta. Filozifie a realita. https://allatra.tv/cs/video/duchovni-cesta-filozofie-a-realita Knihy Anastasie Novych: https://allatra.tv/cs/category/knigi-anastasii-novykh Email: [email protected]
Наноматериалы и нанотехнологии. Прогресс в научном мире и развитии человечества
1:30:10
ChannelLogo

Наноматериалы и нанотехнологии. Прогресс в научном мире и развитии человечества

АЛЛАТРА ТВ Live
19 views
Jun 9, 2020
09 июня 2020 года в 17.00 (GMT+3) во время прямого эфира передачи “Наука в созидательном обществе” участники МОД Аллатра поговорят о самом удивительным материале из существующих сегодня и известных науке - углеродных нанотрубках и фуллеренах. Наш гость сегодня Дмитрий Жукалин, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физики полупроводников и микроэлектроники ВГУ. С Дмитрием мы поговорим о фрактальности в природе и применении этого свойства в новых научных разработках. Что такое наноматериалы? Для чего используют углеродные нанотрубки? Как можно получить этот удивительный материал? Фуллерен и футбольный мяч-что общего? Термодинамические свойства капли - что это? Какие возможности для развития науки открывает созидательный формат общества? Возможно ли задать параметры и получить необходимый материал? Мы на пороге новых научных открытий и приглашаем Вас поучаствовать в прямом эфире:задавать в ютуб - чате вопросы и оставлять комментарии. Приглашаем специалистов в области естественных наук к участию в программе «Наука в созидательном обществе» Контактный e-mail: [email protected] XP NRG — первые в мире создатели искусственного сознания https://www.youtube.com/watch?v=_pigEkHZ48E Доклад ИСКОННАЯ ФИЗИКА АЛЛАТРА. ВИДЕО-ВЕРСИЯ https://www.youtube.com/watch?v=OQ9yb3972Dg Игра профессионалов: Исконная Физика АЛЛАТРА. Шаг в Будущее Сейчас. Игра профессионалов. Фильм 1 https://www.youtube.com/watch?v=ohfSXEcznL0 #физика #наука #АЛЛАТРА #нанотехнологии #Наноматериалы
Nanomateriály a nanotechnologie. Revoluce ve vědeckém světě a rozvoji lidstva
1:36:10
ChannelLogo

Nanomateriály a nanotechnologie. Revoluce ve vědeckém světě a rozvoji lidstva

Allatra TV Česko-Slovensko
25 views
Jun 8, 2020
9. června 2020 od 16: 00 během přímého přenosu pořadu „Věda v tvořivé společnosti“ si účastníci MSH „ALLATRA“ popovídají o obdivuhodném materiálu, pro dnešní vědu nejznámějších, uhlíkových nanotrubicích a fullerenu. Dnešním našim hostem je Dmitrij Žukalin, kandidát fyzikálně-matematických věd, docent katedry fyziky polovodičů a mikroelektroniky VHÚ. S Dmitrijem budeme mluvit o fraktálnosti v přírodě a aplikaci této vlastnosti v novém vědeckém vývoji. Co jsou to nanomateriály? K čemu se používají nanotrubice? Jak se dá tento skvělý materiál získat? Fulleren a fotbalový míč co mají společného? Termodynamické vlastnosti kapky - co to je? Jaké příležitosti pro rozvoj vědy otevírá tvořivý formát společnosti? Je možné vložit parametry a získat potřebný materiál? Jsme na prahu nových vědeckých objevů a zveme vás, abyste se zúčastnili živě: otázky můžete zadat na YouTube a napsat komentáře. Zveme odborníky v oboru přírodních věd k účasti v pořadu „Věda v tvořivé společnosti.“ Kontaktní e-mail: [email protected] XP NRG – první tvůrci umělého vědomí na světě https://allatra.tv/cs/video/xp-nrg-pr... Zpráva PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA: https://allatra.tv/cs/book/iskonnaja-... HRA PROFESIONÁLŮ. PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA: https://www.youtube.com/watch?v=pzxIR98gh28&feature=emb_logo #Fyzika #věda #ALLATRA #nanotechnologie #nanomateriály
Prázdnými vagóny jeleny nenakrmíš. O osudu kvantových počítačů
2:20
ChannelLogo

Prázdnými vagóny jeleny nenakrmíš. O osudu kvantových počítačů

Allatra TV Česko-Slovensko
37 views
Jun 8, 2020
PRÁZDNÝMI VAGÓNY JELENY NENAKRMÍŠ. O OSUDU KVANTOVÝCH POČÍTAČŮ je krátký výňatek z videa „XP NRG – PRVNÍ TVŮRCI UMĚLÉHO VĚDOMÍ NA SVĚTĚ: https://allatra.tv/cs/video/xp-nrg-prvni-tvurci-umeleho-vedomi-na-svete Celý pořad s českými titulky k shlédnutí zde: https://allatra.tv/cs/video/xp-nrg-prvni-tvurci-umeleho-vedomi-na-svete Pořady s Igorem Michajlovičem Danilovem: https://allatra.tv/cs/programs-with-im E-mail: [email protected] #XPNRG #allatratv #kvantovafyzika
Это происходит перед Землетрясением. Часть 2
18:10
ChannelLogo

Это происходит перед Землетрясением. Часть 2

АллатРа ТВ
30 views
Jun 6, 2020
Какие есть предвестники Землетрясений? Можно ли предсказывать землетрясения заблаговременно и эвакуировать людей? Какие предвестники говорят о приближении катастрофических землетрясений? Появление в зоне будущего землетрясения повышенной концентрации озона, ксенона, радона и других инертных газов. Изменение параметров напряженности электрического поля в зоне будущего землетрясения. Почему модель строения Земли, как сферического конденсатора, предложенная Николой Тесла более полно отражает накопившуюся базу предвестников землетрясения? Геофизические явления как предвестники землетрясений. Свечение атмосферы, почвы, склонов гор, возмущения атмосферного электрического потенциала интенсивности электромагнитного излучения, изменение критических частот и плотности слоев ионосферы. Землетрясение в Таншане и вспышка в небе перед землетрясением. Интервью с учеными Сергеем Пулинцом и Робертом Кеннеди. Поведение животных как предвестник землетрясения.Что вызывает странное поведение животных перед катастрофой? Как ведут себя различные виды животных? Спасение миллионов людей в 1975 году в городском уезде Хайчэн, Китай благодаря аномальному поведению змей. Интервью с гидрологом Романом Квирикадзе о поведении животных. Септонное поле как наиболее точный инструмент предсказания землетрясений. Возможно точное предсказание землетрясений с помощью знаний о Септонном Поле. Необходимость объединения всех людей на планете как залог выживания человечества перед грядущими катаклизмами. Что может сделать каждый человек в преддверии нарастающих катаклизмов смотрите в передаче: “ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА. НАЧАЛО БОЛЬШОЙ БЕДЫ” https://youtu.be/U21xGe36ajE https://allatra.tv/video/izmenenie-klimata-nachalo-bolshoj-bedy Подписывайтесь на телеграм-канал “Климатический Кризис”. Правда о климате и природных катастрофах со всего мира от очевидцев и волонтёров МОД «АЛЛАТРА» https://t.me/climate_crisis Присоединится к проектам МОД АЛЛАТРА может каждый, перейдя по этой ссылочке : https://allatraunites.com/ru/proyekt-sozidatelnoye-obshchestvo E-mail: [email protected]
O programování v radioastronomii. Andrej Kazancev PRO ACFI RAV | Neuronové sítě
1:43:24
ChannelLogo

O programování v radioastronomii. Andrej Kazancev PRO ACFI RAV | Neuronové sítě

Allatra TV Česko-Slovensko
17 views
Jun 5, 2020
6. června 2020 v 16:00 (SELČ) budeme v přímém přenosu na ALLATRA TV v pořadu „Věda v Tvořivé společnosti“ hovořit o využití programování v radioastronomii. Naším společníkem je vědec Andrej Kazancev, vysoce kvalifikovaný mladší vědecký pracovník oddělení diskrétních radiových zdrojů Puškinovy radioastronomické observatoře astrokosmického centra fyzikálního Institutu P.N. Lebeděva Ruské akademie věd, lektor katedry řízení informačních systémů a digitální infrastruktury Národní výzkumné univerzity Vysoké školy ekonomické. - Výzkum pulsarů: fáze zpracování a analýzy dat z radioteleskopů; - Programovací jazyky používané v radioastronomii; - Neuronové sítě a umělá inteligence (AI), umělé vědomí, perspektívy a rizika rozvoje AI; - Programování v přírodě; - Popularizace vědy. O tom všem budeme hovořit v přímém přenosu na ALLATRA TV. A také diskutovat na téma budování Tvořivé společnosti. Zveme odborníky z oblasti přírodních věd k účasti v pořadu „Věda v tvořivé společnosti“ Kontakt e-mail: [email protected] XP NRG – první tvůrci umělého vědomí na světě https://allatra.tv/cs/video/xp-nrg-prvni-tvurci-umeleho-vedomi-na-svete Zpráva PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA: https://allatra.tv/cs/book/iskonnaja-fizika-allatra #fyzika #ALLATRA #programování #AndrejKazancev #neuronovésítě
Jak vznikají autority? Fragment z pořadu „Neviditelný svět“
3:46
ChannelLogo

Jak vznikají autority? Fragment z pořadu „Neviditelný svět“

Allatra TV Česko-Slovensko
10 views
Jun 5, 2020
Fragment s Igorem Michajlovičem z pořadu Neviditelný svět. Jak vznikají autority? Když se snažíme přeložit odpovědnost za sebe na někoho jiného, děláme z něj monstrum. Není třeba vytvářet monstra, je třeba se odpovědně chovat k sobě samému. Člověk sám vybírá, kým má být a jak bude existovat. Celý pořad „Neviditelný svět“: https://allatra.tv/cs/video/nevidimyj-mir Pořady s Igorem Mihchajlovičem Danilovem: https://allatra.tv/cs/programs-with-im Mezinárodní televize ALLATRA TV: allatra.tv/cs allatra.tv/sk Email: [email protected] #allatra #allatraunites #tvorivaspolocenost
About programming in radio astronomy. Andrey Kazantsev | Neural networks
1:39:16
ChannelLogo

About programming in radio astronomy. Andrey Kazantsev | Neural networks

AllatRa TV English
21 views
Jun 5, 2020
On June 6, 2020 at 17:00 (GMT+3) on ALLATRA TV we will talk live on the program "Science in a Creative society" about the use of programming in radio astronomy. Our interviewee is a scientist Kazantsev Andrey, highly qualified junior researcher of discrete radio sources Department in Pushino radio astronomy Observatory of the astro space center Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of Sciences, lecturer of the Department of information systems and digital infrastructure management in the National research University Higher school of Economics. - Pulsar research: stages of processing and analysis of data from radio telescopes; - Programming languages used in radio astronomy; - Neural networks and artificial intelligence, artificial consciousness, prospects and risks of artificial intelligence development; - Programming in nature; - Popularization of science. We will talk about all this live on ALLATRA TV. We will also discuss the topics of building a Creative Society. We kindly invite experts in natural sciences to participate in the programme “Science in a Creative Society”. Email us at: [email protected] Creative Society https://allatraunites.com XP NRG – the First World’s Creators of Artificial Consciousness https://youtu.be/FexQVJRp7_I PRIMORDIAL ALLATRA PHYSICS Report. VIDEO VERSION https://youtu.be/WQoBm8bD4MU Download PDF version of the PRIMORDIAL ALLATRA PHYSICS Report https://allatra.tv/en/book/iskonnaja-fizika-allatra Game of Professionals: Primordial ALLATRA Physics. A Step into the Future. Game of Professionals. Film 1 https://youtu.be/5VMnlyIuJjc
Up