Dear friends, this website is under development! If you found an error or want to participate, send email to IT center of IPM ALLATRA: [email protected]

People & Blogs

Znaki dni ostatnich. Kalejdoskop faktów 11
6:26:51
ChannelLogo

Znaki dni ostatnich. Kalejdoskop faktów 11

AllatRa TV Polska
0 views
Jun 13, 2021
Co tak naprawdę wydarzyło się 21 grudnia 2012 roku i dlaczego tej dacie poświęcono tak wiele uwagi w mediach? W tym dniu rozpoczęło się dla ludzkości odliczanie czasu małego cyklu Rozdroży, kiedy to każdy żyjący na Ziemi dokona globalnego wyboru, który zadecyduje o przyszłości naszej cywilizacji. Jezus, Mahomet i Budda mówili o naszych czasach, wskazując na znaki ostatnich dni. Wzmianki o nich znajdujemy również w legendach różnych narodów, które wiedziały, że ludzkość stanie przed globalnym wyborem. Żyjemy w czasach ostatecznych. 13 czerwca 2021 r. o godz. 14:00 CET w międzynarodowym badaniu "Kalejdoskop faktów. Znaki dni ostatnich" znajdziemy odpowiedzi na ważne pytania: Czym jest cykl Małe Rozdroże? Dlaczego ważne jest zrozumienie cyklicznych procesów zachodzących na naszej planecie? Co to jest okres Kali Yuga? Jakie wiadomości o naszych czasach pozostawili nam nasi przodkowie? Jakie są znaki Dni Ostatnich, które rozgrywają się na naszych oczach? Dlaczego zmiany klimatyczne szybko postępują i jaką rolę odgrywa w tym człowiek? Czy wzrost zachorowań na choroby psychiczne jest znakiem Dni Ostatnich? Jaki jest najważniejszy znak Dni Ostatnich, którego jesteśmy świadkami? Jakie proroctwa zachowały się na temat przyjścia Imama Mahdiego? Do czego doprowadzi pasywność? Jakie są znaki Dni Ostatnich? Jak możemy się zjednoczyć i zacząć aktywnie zmieniać dzisiejszą rzeczywistość? Dlaczego wybór każdej żywej osoby ma znaczenie? Jakie są znaki Dni Ostatnich, które rozgrywają się na naszych oczach? Dlaczego zmiany klimatyczne szybko postępują i jaką rolę odgrywa w tym człowiek? Czy wzrost zachorowań na choroby psychiczne jest znakiem Dni Ostatnich? Jaki jest najważniejszy znak Dni Ostatnich, którego jesteśmy świadkami? Jakie proroctwa zachowały się na temat przyjścia Imama Mahdiego? Do czego doprowadzi pasywność? Jakie są znaki Dni Ostatnich? Jak możemy się zjednoczyć i zacząć aktywnie zmieniać dzisiejszą rzeczywistość? Dlaczego wybór każdej żywej osoby ma znaczenie? Kalejdoskop Faktów to międzynarodowy, globalny projekt oparty na programach z udziałem Igora Daniłowa i książkach Anastazji Nowych. Jednoczy naukowców, wolontariuszy, ludzi różnych profesji w jednym wspólnym celu - zwrócenia ludziom Prawdy. Z przyjemnością informujemy, że Kalejdoskop Faktów będzie dostępny na międzynarodowych kanałach ALLATRA TV z tłumaczeniem symultanicznym na różne języki świata. Programy z udziałem Igora Danilova: Program "O czym marzyli prorocy": https://youtu.be/6Mtdgrn3VHU Program " Twórcze społeczeństwo": https://youtu.be/iprYadnvdy0 Konferencja " Twórcze społeczeństwo. O czym marzyli prorocy": https://youtu.be/a1BzSleyr70 Konferencja "Życie po śmierci. Fakty i fikcja": https://youtu.be/dg6ikB2EV4U Strona internetowa ALLATRA TV: https://allatra.tv E-mail: [email protected]
Соңғы күндердің белгілері. Фактілер калейдоскопы 11
6:23:30

Соңғы күндердің белгілері. Фактілер калейдоскопы 11

2012 жылдың 21 желтоқсанда қандай оқиға болды және бұл күнге бұқаралық ақпарат құралдары неге сонша көңіл бөлді? Адамзат үшін бұл күні Айқас уақыты, кіші цикілінің кері есебі басталды, Жерде өмір сүретіндердің барлығы біздің болашақ өркениетімізді не күтіп тұрғанын анықтайтын жаһандық таңдау жасайтын кез келді. Иса, Мұхаммед және Будда соңғы күндердің белгілерін көрсетіп, біздің уақытымыз туралы айтқан болатын. Сондай-ақ, адамзаттың жаһандық таңдау алдында тұрғандығын білетін әртүрлі халықтардың аңыздарынан осыған сілтемелер табамыз. Біз ақыр заманда өмір сүріп жатырмыз. 2021 жылдың 13 маусымда GMT 12: 00-де «Фактілер калейдоскопы. Соңғы күндердің белгілері» атты халықаралық зерттеуінде маңызды сұрақтарға жауаптар табамыз. «Кіші Айқас» цикілі дегеніміз не? Неліктен біздің планетада болып жатқан циклдік процестерді түсіну маңызды? Кали Юга кезеңі дегеніміз не? Біздің ата-бабаларымыз біздің заманымыз туралы қандай өсиеттер қалдырған? Соңғы күндердің қандай белгілері біздің көз алдымызда орындалып жатыр? Климаттың өзгеру масштабы неліктен тез артып келеді және осыған қатысты адамдардың рөлі қандай? Психикалық аурудың көбеюі соңғы күндердің белгісі ме? Соңғы күндердің, біз көрген ең маңызды белгісі қандай? Имам Махдидің келуіне қатысты қандай өсиеттер сақталған? Әрекетсіздік неге әкеліп соғады? Соңғы күндердің белгілері қандай? Біз қалай бірігіп, бүгінгі шындықты белсенді түрде өзгерте бастаймыз? Неліктен әрбір тірі адамның таңдауы маңызды? Фактілер калейдоскопы - бұл Игорь Михайлович Даниловтың қатысуымен өткен бағдарламалар мен Анастасия Новыхтың кітаптарына негізделген халықаралық ғаламдық жоба. Ол ғалымдарды, еріктілерді, әр түрлі мамандықтағы адамдарды бір мақсатта, адамдарға Шындықты қайтару үшін біріктіреді. Халықаралық АЛЛАТРА ТВ телеарналарында «Фактілердің калейдоскопы» әлемнің әр түрлі тілдеріне ілеспе аудармамен жүргізілетінін хабарлауға қуаныштымыз. Игорь Михайлович Даниловтың қатысуымен өткен бағдарламалар: «Белгі» бағдарламасы: https://youtu.be/MbDKsxTM_8c «Пайғамбарлар нені аңсады» бағдарламасы: https://youtu.be/f7UbFsbbtPI «Жасампаз қоғам» бағдарламасы: https://youtu.be/8zYZmIN4FDc «Жасампаз қоғам. Пайғамбарлар нені аңсады»: https://youtu.be/1S1egTmU6yU «Өлімнен кейінгі өмір. Қиялдар мен»: https://youtu.be/Ye05IJlMfr8 АЛЛАТРА ТВ сайты: https://allatra.tv E-mail: [email protected]
We Are One – Marina Lecomber
3:59
ChannelLogo

We Are One – Marina Lecomber

АллатРа ТВ
2 views
Jun 13, 2021
Эта песня родилась в знак благодарности за Знания из передач с участием Игоря Михайловича Данилова. Чувствуя огромную поддержку, люди со всего мира находят в себе силы перешагивать через навязанные потребительские установки, озвучивать Правду и действовать сообща ради создания на Земле мира, достойного Человека. Именно о таком мире — мире гармонии и процветания, мечтали во все времена пророки. Пришло время воплотить их мечту в реальность. Присоединяйся к международному проекту «Созидательное общество», будь частью огромной семьи под названием Человечество! Текст песни / Lyrics VERSE 1: You wonder why you are alone In your desire to create a better world. Seeing injustice known by all You understand you can't keep silent anymore. The time has come to use your voice Along with millions of us all across the globe. We strive to live and to rejoice, We choose Equality, Prosperity and Love. PRE CHORUS: It is our home. It is our planet. Let's be united as we are one! We are Humanity! CHORUS: We're creating our future, Here and now building our world Which all the prophets dreamed of, Which all the prophets dreamed of. We're creating our future, Only together we can do it. We push away the darkest night To make this step towards the light. VERSE 2: So let the music of each soul Merge into one eternal melody of love. Let we forever be a whole and caring family with joy and peace worldwide. We all should know that we come here To learn nobility and beauty of Goodwill, To learn that happiness is near — It is inside of us. We all feel it is real! PRE CHORUS: Be brave, my brother! Keep shining, sister! Let's be united as we are one! We are Humanity! CHORUS: We're creating our future, Here and now building our world Which all the prophets dreamed of, Which all the prophets dreamed of. We're creating our future, Only together we can do it. We push away the darkest night To make this step towards the light. BRIDGE: Sing with me, brother. Sing with me, sister. Feeling united... Oh how we missed it! CHORUS: We're creating our future, Here and now building our world Which all the prophets dreamed of, Which all the prophets dreamed of. We're creating our future, Only together we can do it. We push away the darkest night To make this step towards the light. КУПЛЕТ 1: Ты задаёшься вопросом, почему ты один В своём желании изменить мир. Видя несправедливость, известную всем, Ты понимаешь, что больше не можешь молчать. Пришло время проявить себя Вместе с миллионами людей по всему миру. Мы стремимся жить и радоваться, Мы выбираем равенство, процветание и любовь. БРИДЖ: Это наш дом. Это наша планета. Будем едины, потому что мы — одно! Мы — Человечество! ПРИПЕВ: Мы создаём наше будущее, Здесь и сейчас строим наш мир, О котором мечтали все пророки, О котором мечтали все пророки. Мы создаём наше будущее, Мы сможем сделать это только вместе. Мы отталкиваем самую тёмную ночь, Чтобы сделать этот шаг к свету. КУПЛЕТ 2: Так пусть музыка каждой души Сольётся в одну единую мелодию любви. Пусть мы навсегда будем одной большой И заботливой семьёй, с радостью и миром во всём мире. Мы все должны знать, что мы приходим сюда Учиться благородству и красоте доброй воли, Учиться тому, что счастье так близко — Оно внутри нас. Мы все чувствуем, что это настоящее! БРИДЖ: Будь смелым, мой брат! Продолжай сиять, сестра! Будем едины, потому что мы — одно! Мы — Человечество! ПРИПЕВ: Мы создаём наше будущее, Здесь и сейчас строим наш мир, О котором мечтали все пророки, О котором мечтали все пророки. Мы создаём наше будущее, Мы сможем сделать это только вместе. Мы отталкиваем самую тёмную ночь, Чтобы сделать этот шаг к свету. БРИДЖ: Пой со мной, брат. Пой со мной, сестра. Чувство единения... О, как мы по нему скучали! ПРИПЕВ: Мы создаём наше будущее, Здесь и сейчас строим наш мир, О котором мечтали все пророки, О котором мечтали все пророки. Мы создаём наше будущее, Мы сможем сделать это только вместе. Мы отталкиваем самую тёмную ночь, Чтобы сделать этот шаг к свету. 🎼 Creation initiative, lyrics — Alina Mitas 🎼 Vocal, Background Vocals, lyrics — Marina Lecomber 🎼 Guitars — Valerii Koseniuk 🎼 Electric Piano — Alexander Reztsov 🎼 Sound producer, arranger, programming — Valerii Koseniuk, Marina Lecomber 🎼 Mastering — Valerii Koseniuk 🎼 Sound consultants — Slava Shevchenko, Vadim Borisenko, Alex Soshalsky and more friends 🎼 Graphic designer — Yulian Sarymsakov 🎼 Text designer — Ruslan Medoev 🎼 Thumbnail designer — Marina Buch ❤️ Спасибо участникам МОД АЛЛАТРА за совместные проекты и мотивацию! 🌍 Глобальная онлайн-конференция «Созидательное общество. О чём мечтали пророки» https://youtu.be/1S1egTmU6yU 🌍 Передача с участием Игоря Михайловича Данилова «Созидательное общество объединяет всех» https://youtu.be/HVJNvS9ntkw 🌍 О проекте «Созидательное общество» https://allatraunites.com/ru/proyekt-sozidatelnoye-obshchestvo 🌍 АЛЛАТРА ТВ https://allatra.tv [email protected] #АЛЛАТРА #СозидательноеОбщество #музыкадлядуши #вдохновляющая музыка
Life after Death. Fiction and Facts | International online conference | May 22, 2021 EDITED VERSION
10:58:11
ChannelLogo

Life after Death. Fiction and Facts | International online conference | May 22, 2021 EDITED VERSION

AllatRa TV English
2 views
Jun 12, 2021
Is there life after death? Analytics, facts, scientific and documentary chronicles, research and international experience. Interviews with eyewitnesses, representatives of science, healthcare and religion from all over the world. For the first time in history, scientists, physicians, representatives of different religions and eyewitnesses will search together for the answer to this question at a unique international online conference "Life after death. Fiction and Facts". Answers to the most important questions for every person: 🔹 Does reincarnation exist? 🔹 Is a human being information? 🔹 Where is our memory stored? 🔹 How the memory of past lives is explained 🔹 What is subpersonality? 🔹 Who benefits from hiding facts about a person's after-death fate? 🔹 Where is Heaven and hell? How does physics explain this? 🔹 The Prophets knew the truth about the after-death fate of a human! What does science say about it? 🔹 Does the after-death fate depend on us? 🔹 What do we know about Soul and Personality? 🔹 How to build a society where there will be no manipulation of the fundamental knowledge? For already 6,000 years, people have been searching for answers to these questions. The after-death fate is a fundamental topic of all religions. Each of us has wondered about it, and it is time to learn the truth. Watch the online conference "Life after Death. Fiction and Facts" live on May 22, 2021 at 15:00 GMT on the ALLATRAUNITES platform: https://allatraunites.com/ This conference is the next step after the conference "Creative Society. What the Prophets Dreamed of" which was held on March 20, 2021. Death is not the end. We have the right to know the Truth! Announcement of the conference "Life after Death. Fiction and Facts": https://youtu.be/qtmBAxgoOlc International online conference "Creative Society. What the Prophets Dreamed of": https://youtu.be/IeUrUTJ8xc0 Video "Life After Death": https://youtu.be/cGQzkOua5tE Video "The Sign": https://youtu.be/JbtXAN0Ce50 Video "What the Prophets Dreamed of": https://youtu.be/BsXMEMKYP-8 Video "CONSCIOUSNESS AND PERSONALITY. From the inevitably dead to the eternally Alive" (English Subtitles): https://allatra.tv/en/video/soznanie-... ALLATRA International Public Movement official website https://allatra.org [email protected] ALLATRA TV International Online Television official website https://allatra.tv/en [email protected] Creative Society project official website https://allatraunites.com/ [email protected] #ALLATRA #CreativeSociety #LifeAfterDeath
Знакі апошніх дзён | Трэйлер | Калейдаскоп Фактаў
1:54
ChannelLogo

Знакі апошніх дзён | Трэйлер | Калейдаскоп Фактаў

Маральны заняпад чалавецтва, пандэмія, рост кліматычных катастроф, псіхічных захворванняў, а таксама грамадскага, сацыяльнага, палітычнага і экалагічнага крызісу. Чалавецтва апынулася на мяжы знікнення. Знакі апошніх дзён, прадказаныя ў розныя часы Прарокамі, якія прыходзілі ў гэты свет, выконваюцца. Звесткі пра іх мы таксама знаходзім у легендах розных народаў. Нягледзячы на ​​сур'ёзнасць сітуацыі, у якой мы знаходзімся, рэлігійная і палітычная эліта не прапаноўвае нам эфектыўных рашэнняў нашых праблем. Насупраць. Мы дазволілі ёй завесці нас у тупік. Толькі мы самі можам змяніць вектар развіцця. Мы жывём у часы Перакрыжавання, калі разам робім глабальны выбар. Што гэта значыць для нас? Якімі могуць быць наступствы нашага выбару? Ці будзем мы апошнім пакаленнем або абярэм стаць цывілізацыяй, якая стане сведкам новага пачатку? Далучайцеся да 11-й Міжнароднай анлайн-канферэнцыі «Калейдаскоп фактаў. Знакі апошніх дзён», якая адбудзецца 13 чэрвеня 2021 года а 12:00 GMT. «Калейдаскоп фактаў», усе выпускі: https://www.youtube.com/playlist?list=PLc7FkXgDXnsPJvYtcXX-ZwYZOQsck0jzx Перадача з удзелам І.М. Данілава «Знак»: https://www.youtube.com/watch?v=MbDKsxTM_8c&t=0s Афіцыйны сайт АЛЛАТРА ТБ: https://allatra.tv E-mail: [email protected] Пра праект «Стваральнае грамадства»: https://allatraunites.com/ru E-mail: [email protected] #Знакі #апошніячасы #АЛЛАТРА
Контроль теней. Аманда Харт – интуитивный консультант | Закулисье магических тайн
29:19
ChannelLogo

Контроль теней. Аманда Харт – интуитивный консультант | Закулисье магических тайн

АллатРа ТВ
6 views
Jun 12, 2021
Участники проекта «Контроль теней» по всему миру в рубрике «Закулисье магических тайн» продолжают брать интервью у людей, умеющих общаться с тонким миром. И сегодня в гостях у проекта Аманда Харт – интуитивный консультант, спикер, автор книг. Аманда работает через подсознание, помогая мужчинам и женщинам привнести изменения в жизнь, преодолеть проблемы. Путь Аманды начался с детства. В раннем возрасте она стала получать сообщения, из которых и поняла, что её предназначение состоит в выполнении именно этой работы. Всю сознательную жизнь Аманде помогают некие сущности, которых Аманда называет ангелами. Так же смотрите в передаче: - что послужило первопричиной начала общения с "ангелами" - в каком облике они приходят - как проходит общение с "ангелами" - опыт прошлых жизней - в чём заключается работа интуитивного консультанта - с какими запросами обращаются к ней - какие сущности цепляются к людям А также, Аманда расскажет о своём опыте участия в британской битве экстрасенсов. 📍 Внимание! В связи с тем, что проект «Контроль теней» направлен на изучение магии, экстрасенсорики, потустороннего, а также помня о незыблемом законе, что каждый человек имеет право выбора и может заниматься чем хочет, комментарии к данному проекту отключены. Считаем их излишними и зачастую необъективными в отношении участников данного проекта. Невозможно что-либо изучить, находясь извне! Если у вас есть конструктивные предложения или идеи, пишите пожалуйста на почту проекта [email protected] Ведь только вместе мы можем положить конец игре теней нашими жизнями! Передача «ЩИТ»: https://allatra.tv/video/shield Передача «О МАГИИ»: https://allatra.tv/video/o-magii Все выпуски передачи «Контроль теней»: https://allatra.tv/category/kontrol-tenej Официальный сайт МОД «АЛЛАТРА» https://allatra.org/ru Официальный сайт АЛЛАТРА ТВ https://allatra.tv #контрольтеней #магия #парапсихология
Что такое субличность? Почему снятся мёртвые?
15:32
ChannelLogo

Что такое субличность? Почему снятся мёртвые?

АллатРа ТВ
2 views
Jun 11, 2021
Состояние субличности — что это значит? Что такое ад? Куда попадает и где находится человек после смерти? Что об этом знали ещё 6 000 лет назад и как использовали эти знания? Два варианта для аннигиляции субличностей. Почему мёртвые всё чаще и чаще станут сниться и приходить в мыслях? Всё начинается с наших мыслей, которые мы принимаем и которые мы реализовываем. 00:00 Что чувствуют и понимают люди о своей послесмертной судьбе? Где находятся личности тех, кто умер? 01:48 Состояние субличности: как его можно охарактеризовать? 02:47 Вторая смерть — что это и почему она гораздо страшнее? 03:55 Лгут ли те, кто говорят, что не боятся смерти? 04:19 Что несёт аннигиляция субличностям? Можно ли начать Жить после смерти? 04:46 Что знали древние о послесмертной судьбе и как это влияло на их жизнь? Что есть самое ценное? 05:48 Когда возможна аннигиляция субличности: два варианта развития событий. Что мешает человеку на духовном пути к освобождению? 08:00 Знаковое событие, которое предсказал величайший из людей. Что произойдёт с субличностями после него? 08:54 Эксперимент с пирамидой, какой удивительный эффект был открыт? Понятие «времени» в материальном мире и за гранью материи. 10:05 Почему появляются много новых пациентов у психологов и психиатров? Кто приходит к людям во сне и мыслях всё чаще? 11:50 Почему мёртвые начнут атаковать живых? 13:17 Почему говорилось, что правдивые сны станут сниться перед Часом Суда? 13:53 Что происходит, когда мы вспоминаем умерших? «ЗНАМЕНИЕ»: https://youtu.be/MbDKsxTM_8c Передачи с участием Игоря Михайловича Данилова: https://www.youtube.com/playlist?list=PLc7FkXgDXnsMvVAvm72Xnhqp1kRvLvfjd «Жизнь после смерти. Вымыслы и факты | Международная онлайн-конференция 22 мая 2021»: https://youtu.be/Ye05IJlMfr8 Присоединиться к проекту «Созидательное общество»: https://allatraunites.com/ru/prisoyedinitsya Официальный сайт Международного волонтёрского телевидения АЛЛАТРА ТВ: https://allatra.tv E-mail: [email protected] #жизньпослесмерти #субличность #АЛЛАТРА
25 лет премии "Людина року — 2020" в Национальной опере Украины. Анонс на АЛЛАТРА ТВ
16:24
ChannelLogo

25 лет премии "Людина року — 2020" в Национальной опере Украины. Анонс на АЛЛАТРА ТВ

АллатРа ТВ
4 views
Jun 11, 2021
«Людина року 2020» — празднует 25-й юбилейный выпуск в Национальной опере Украины в Киеве, это особенное событие в жизни страны. Проект отмечает личностей, которые своим профессионализмом, творческой энергией и ярким талантом демонстрируют всему миру лучшие качества человека. Программа активно влияет на социально-экономическое развитие страны, способствует консолидации прогрессивных сил украинского и мирового сообщества. Общенациональная программа «Людина року» вдохновляет действовать на общие блага для всех людей. Международная команда АЛЛАТРА ТВ является информационным партнёром «Людина року - 2020» (Человек Года - 2020). Репортеры пообщались с участниками, организаторами и гостями мероприятия о важности общечеловеческих ценностей, о том, как нам всем прийти к доброму и мирному обществу и что каждый из нас может для этого сделать, о созидательном обществе и ценности жизни. Виталий Кличко - мэр г. Киев. Михаил Поплавский - ректор Киевского университета культуры и искусств, доктор педагогических наук, профессор, Народный артист Украины. Андрей Баран - генеральный директор ПАП «Агропродсервис» Вадим Герасимович - кандидат политических наук, журналист, ведущий YouTube-канала «Politeka Online». Анатолий Кинах - президент Украинского союза промышленников и предпринимателей. Богдан Струтинский - народный артист Украины, украинский театральный режиссер, директор-художественный руководитель Киевского национального академического театра оперетты. Василий Лазоришинец - украинский кардиохирург, директор национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова НАМН Украины. Владимир Розуменко - главный онконейрохирург Национальной академии медицинских наук Украины. Юрий Гусев - председатель Херсонской областной государственной администрации. Александр Злотник - украинский композитор, профессор, Народный артист Украины. Ректор Киевской муниципальной академии музыки имени Рейнгольда Глиэра. Юрий Рыбчинский, Владимир Горянский, Ольга Сумская, Екатерина Бужинская, Алла Попова, Оксана Когут, Екатерина Кухар, Дарья Петрожицкая, Ирина Келер, Марина Кинах, Инна Шмаренкова, Павел Зибров, Марина Ставнийчук, Павел Козырев, Павел Кириленко, Евгений Мецгер, Анатолий Гулей, Виталий Романчукевич, Иван Пидсадюк, Татьяна Мостепан, Елена Бекеша, Иван Дрогобецкий, Виталий Астахов, Вячеслав Яворский, Елена Рыхальская, Михаил Поживанов, Диана Дорожкина, Владимир Шевченко, Нестор Шуфрич. Международная онлайн-конференция «Созидательное общество. Вместе мы можем»: https://youtu.be/dtrrnfXdtyc Передача с участием Игоря Михайловича Данилова «Созидательное общество объединяет всех»: https://youtu.be/HVJNvS9ntkw Официальный сайт Международного общественного движения «АЛЛАТРА»: https://allatra.org​ [email protected] Официальный сайт Международного интернет-телевидения АЛЛАТРА ТВ: https://allatra.tv​ [email protected] Официальный сайт Международного проекта «Созидательное общество»: https://allatraunites.com [email protected] #АЛЛАТРА #СозидательноеОбщество #ЧеловекГода
Up